Manja slova Veća slova RSSVijesti

24.11.2017.

Javni poziv PILOTAŽA

U skladu sa odredbama Zakona o lukama ( „Sl.list CG“, br. 51/08, 40/11 i 27/13), Zakona o koncesijama („Sl. list CG“, br. 08/09) Zaključka Vlade Crne, broj 07-3404, od 10.11.2017.godine, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Lučka uprava oglašava JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu „Tender“) za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu

11.10.2017.

Koncesioni akt za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu

Javni poziv građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu.

02.10.2017.

Održana obuka za menadžment bezbjednosti luka od strane Američke obalne straže

U periodu od 26.09 - 28.09.2017.godine u Tivtu je Američka obalna straža održala obuku za menadžment bezbjednosti luka na kojoj su prisustvovali predstavnici iz pomorskog sektora, Vojske CG, Agencije za zaštitu životne sredine, MUP-a CG i predstavnici Adriatic Marines-a. Ispred Lučke uprave navedenoj obuci je prisustvovao direktor, g-din Vladimir Stjepčević.

27.09.2017.

Mediteranski dan obale

Mediteranski dan obale održao se u hotelu Regent u Tivtu dana 25. septembra 2017.godine.

07.08.2017.

Direktor Lučke uprave prisustvovao je seminaru EMSA 18-19.07.2017 u Lisabonu

Direktor Lučke uprave, mr. Vladimir Stjepčević prisustvovao je seminaru EMSA.

15.06.2017.

TAIEX Radionica, Trst 14.06.2017.godine

14.06.2017.godine u Trstu- Italija je održana radionica TAIEX koja se odnosi na bezbjednost puteva i intermodalni transport na području Zapadnog Balkana.

16.05.2017.

Direktor Lučke uprave prisustvovat će ISPS seminaru u organizaciji Obalske straže SAD-a od 16-18 maja

Direktor Lučke uprave prisustvovao obuci Obalske straže Amerike

14.05.2017.

Održan sedmi 2BS Forum

Ove godine 2BS Forum je održan u Budvi u periodu od 11-13 maja u hotelu Splendid. Direktor Lučke uprave, gospodin Vladimir Stjepčević je prisustvovao navedenom forumu.

05.05.2017.

U Budvi održan Adriatic Sea Forum

Adriatic Sea Forum, međunarodni i putujući forum posvećen pomorskom turizmu na Jadranu, svoje treće izdanje imao je na Crnogorskoj obali u periodu od 27-28. aprila 2017. godine u Budvi. Direktor Lučke uprave, gdin Vladimir Stjepčević je prisustvovao navedenom skupu.

23.03.2017.

Javni poziv za javnu raspravu o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za privredno korišćenje dijela trgovačke luke Bar

JAVNI POZIV građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za privredno korišćenje trgovačke luke Bar, na području KO Novi Bar i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije dostave Lučkoj upravi u pisanoj ili elektronskoj formi