Manja slova Veća slova RSSVijesti

05.05.2017.

U Budvi održan Adriatic Sea Forum

Adriatic Sea Forum, međunarodni i putujući forum posvećen pomorskom turizmu na Jadranu, svoje treće izdanje imao je na Crnogorskoj obali u periodu od 27-28. aprila 2017. godine u Budvi. Direktor Lučke uprave, gdin Vladimir Stjepčević je prisustvovao navedenom skupu.

23.03.2017.

Javni poziv za javnu raspravu o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za privredno korišćenje dijela trgovačke luke Bar

JAVNI POZIV građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za privredno korišćenje trgovačke luke Bar, na području KO Novi Bar i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije dostave Lučkoj upravi u pisanoj ili elektronskoj formi

20.03.2017.

Radovi na krovu Trafostanice 35/10 kV u Luci Bar završeni

Radovi na sanaciji hidroizolacije krovne ravni glavne trafostanice u Luci Bar su izvedeni u ugovorenom roku i u skladu sa Ugovorom o izvođenju radova. Primopredaja predmetnih radova između izvođača „Bombeton“ doo Cetinje i investitora AD „Port of Adria“ i „Luka Bar“ AD u prisustvu predstavnika Lučke uprave obavljena 17.03.2017. godine.

17.03.2017.

Objavljen prvi poziv za projekte INTERREG IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora

Povodom objave prvog Poziva za dostavljanje prijedloga projekta u okviru INTERREG-IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru 2014-2020, danas 17.03.2017.godine, održala se svečana konferencija u hotelu Ramada u Podgorici.

22.02.2017.

Obavještenje: Počeli radovi na sanaciji vodovodne mreže na koncesionom području Luka Bar AD

Na osnovu preuzetih obaveza vezanih za eliminaciju gubitaka na vodovodnoj mreži Luke Bar, „Luka Bar“ AD je sprovela proceduru izbora izvođača radova na sanaciji djelova vodovodne mreže unutar svog koncesionog područja.

21.02.2017.

Najava: Kreću radovi na sanaciji hidroizolacije krovne ravni na TS 35/10 kV Luka Bar

Izabrani izvođač za radove na sanacij hidroizolacije krovne ravni na glavnoj trafostanici u Luci Bar, počinje radove sljedeće sedmice.

02.02.2017.

Obavještenje: Izrada geodetskog elaborata zahvata područja luke Kotor K.O. Kotor I

Na osnovu Odluke Uprave, da izvrši snimanje zahvata područja luke i izvedenog stanja, sproveden je postupak za pribavljanje najpovoljnije ponude.

05.01.2017.

Prihodi od naknada za korišćenje lučke infrastrukture u 2016.godini

Shodno Pravilniku o visini naknade za upotrebu obale, brodsku ležarinu i sidrenje(„Sl. list Crne Gore“, br.05/15 od 30.01.2015) Lučka uprava donosi Rješenja o plaćanju naknade za upotrebu obale, brodsku ležarinu i sidrenje.

30.12.2016.

Sproveden postupak za odabir pravnih lica za obavljanje pilotaže u Bokokotorskom zalivu

U prethodnom periodu Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, u okviru svojih nadležnosti, je sprovelo postupak za odabir pravnih lica za obavljanje pilotaže u Bokokotorskom zalivu.

27.12.2016.

Obavještenje: Razdvajanje projektno-tehničke dokumentacije

Na inicijativu AD Port of Adria, Uprava se saglasila, da se projektno- tehnička dokumentacija koja se odnosi na suprastrukturne objekte na područjima i u vlasništvu Koncesionara, izluči iz ranije zajedničkog depa Arhiva koji je smješten u prostorijama Luka Bar AD i preda na dalje korišćenje i čuvanje koncesionaru na čiji objekat se odnosi.