Manja slova Veća slova RSS
>

Koncesioni akt za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu

Datum objave: 11.10.2017 10:29 | Autor: Lučka uprava

Ispis Štampaj stranicu


Lučka uprava

Crna Gora

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Lučka uprava

U skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama (“Službeni list CG”, br. 8/09), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Lučka uprava daje na javnu raspravu Koncesioni akt za dodjelu koncesije  za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu

JAVNI POZIV Br. 01-743

građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu

 i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije dostave Lučkoj upravi u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu:

Lučka uprava

Peluzica 1, Muo

85330 Kotor

 Crna Gora

e-mail: luckauprava@t-com.me

tel. +382 (32) 325 414

fax + 382 (32) 325 406

mob. 069 141 980

  Kontakt osoba: Olivera Spičanović

Javna rasprava o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu

 trajaće od 11.10.2017-26.10.2017g.

Zainteresovani subjekti, Koncesioni akt, mogu preuzeti u elektronskoj formi sa sajta: www.luckauprava.gov.me i Ministarstva saobraćaja i pomorstva: www.msp.gov.me u PDF-u, ili u prostorijama Lučke uprave, svakog radnog dana (ponedeljak-petak) u vremenu od 10 - 14 časova izvršiti uvid i dobiti dodatne informacije.

Stručni tim Ministarstva saobraćaja i pomorstva- Lučke uprave će po isteku roka javne rasprave, sačiniti Izvještaj sa javne rasprave.

                                                                                                          Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

                                                                                                                              Lučka uprava

PRILOZI:

Koncesioni akt - pilotaža.pdf

Nacrt Ugovora o koncesiji pilotaža.pdf