Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za javnu raspravu o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za privredno korišćenje dijela trgovačke luke Bar

Datum objave: 23.03.2017 15:57 | Autor: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama (“Službeni list CG”, br. 8/09), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Lučka uprava daje na javnu raspravu Koncesioni akt za dodjelu koncesije za privredno korišćenje trgovačke luke Bar, na području KO Novi Bar

JAVNI POZIV

Br. 01-258

građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za privredno korišćenje trgovačke luke Bar, na području KO Novi Bar i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije dostave Lučkoj upravi u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu:

Lučka uprava

Peluzica 1, Muo

85330 Kotor

 Crna Gora

e-mail: luckauprava@t-com.me

tel. +382 (32) 325 414

fax + 382 (32) 325 406

mob. 069 183 004

 Kontakt osoba: Danijela Knežević

Javna rasprava o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za privredno korišćenje  trgovačke luke Bar, na području KO Novi Bar i  trajaće 15 dana od dana objavljivanja.

Zainteresovani subjekti, Koncesioni akt, mogu preuzeti u elektronskoj formi sa site: www.luckauprava.gov.me i Ministarstva saobraćaja i pomorstva: www.msp.gov.me u PDF-u, ili u prostorijama Lučke uprave, svakog radnog dana (ponedeljak-petak) u vremenu od 10 - 14 časova izvršiti uvid i dobiti dodatne informacije.

Stručni tim Ministarstva saobraćaja i pomorstva- Lučke uprave će po isteku roka javne rasprave, sačiniti Izvještaj sa javne rasprave.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Lučka uprava

Prilozi:

Nacrt Koncesionog akta.doc

Prilog 1. Elaborat Institut za biologiju mora.pdf

Prilog 1. LUKA BAR AD- MJERENJA VAZDUHA.pdf

Prilog 1. LUKA BAR AD-KVALITET ZEMLJISTA.pdf

Prilog 2. NACRT KONCESIONI UGOVOR.doc

Prilog 3 Izvod iz digitalnog plana-skica.pdf

Prilog 3. Izvod iz digitalnog plana sa zahvatom-skica.pdf

Prilog 3. KO Novi Bar - parcele po zahtjevu.pdf

Prilog 4. Akvatorijum luke Bar.pdf

Prilog 5. Ugovori sa trećim licima.pdf