Manja slova Veća slova RSS
>

Radovi na krovu Trafostanice 35/10 kV u Luci Bar završeni

Datum objave: 20.03.2017 10:35 | Autor: Lučka uprava

Ispis Štampaj stranicu


Radovi na sanaciji hidroizolacije krovne ravni glavne trafostanice u Luci Bar su izvedeni u ugovorenom roku i u skladu sa Ugovorom o izvođenju radova. Primopredaja predmetnih radova na objektu, između izvođača "Bombeton" doo Cetinje i investitora AD "Port of Adria" i "Luka Bar" AD u prisustvu predstavnika Lučke uprave, objavljena je 17.03.2017.godine.

Svi radovi su izvođeni saglasno Predmjeru radova i u skladu sa ponudom izvođača. Prethodno su izvedeni pripremni radovi koji su obuhvatali uklanjanje šljunka sa krovne ravni i limenih opšivki. Potom je urađena hidroizolacija ravnih krovova i atike, hidroizolacionom membranom "Sikaplan 15 G", s tim što je prethodno ugrađena parna brana i termoizolacija tvrdopresovanim stirodurom odgovarajuće debljine, i dodatni sloj geotekstila. Nakon toga izrađene su limene opšivke-okapnice, postavljene dilatacione lajsne i ugrađeni krovni slivnici.

Tokom izvođenja radova uredno je vođena gradilišna dokumentacija (građevinski dnevnik) i dostavljana atestna dokumentacija (Izvještaj o ispitivanju hidroizolacione trake "Sikaplan 15 G").

Prilikom predaje izvedenih radova na objektu Trafostanice 35/10 kV u Zapisniku o primopredaji je konstatovano da su radovi izvedeni u skladu sa pozitivnim propisima za ovu vrstu radova, te da prilikom izvođenja nema skrivenih mana.