Manja slova Veća slova RSS
>

Obavještenje: Razdvajanje projektno-tehničke dokumentacije

Datum objave: 27.12.2016 12:17 | Autor: Lučka uprava

Ispis Štampaj stranicu


Na inicijativu AD Port of Adria, Uprava se saglasila, da se projektno-tehnička dokumentacija koja se odnosi na suprastrukturne objekte na područjima i u vlasništvu Koncesionara, izluči iz ranije zajedničkog depa Ahiva koji je smješten u prostorijama Luka Bar AD i preda na dalje korišćenje i čuvanje koncesionaru na čiji objekat se odnosi. Na sastanku odžanom 27.12.2016. godine, kojem su prisustvovali osim predstavnika uprave i po dva predstavnika koncesionara, utvrđen je model i način razdvajanja i preuzimanja pomenute dokumentacije od strane dva Društva. Takođe je dogovoreno da projektno tehnička dokumentacija koja se odnosi na osnovne infrastrukturne objekte: elektroenergetske, vodovodne, kanalizacione, drumske i željezničke saobrćajnice, vodove i šahte PTT i optičke kablove i dalje čuva u Arhivu Luke Bar AD, a da AD Port of Adria ima nesmetan pristup. Rok za završetak ovih aktivnosti je kraj februara 2017. godine.