Manja slova Veća slova RSS
>

Obavještenje: U novembru predstavnici uprave posjetili četiri Koncesionara

Datum objave: 30.11.2016 11:37 | Autor: Lučka uprava

Ispis Štampaj stranicu


Vršeći upravne i sa njima povezane stučne poslove službenici Uprave u okviru nadzorene nadležnosti, tokom novebra, posjetili četiri koncesionara i na sastanku sa menadžmentima razmotrili aktuelna pitanja od značaja za funkcionisanje Koncesionara. Sastanci su održani sa menadžmentima „Ocean Montenegro“ doo Bar, AD „Marina Bar“, AD „Luka Kotor“ Kotor i AD „Port of Adria“ Bar. Na ovim sastancima razmotreni su prethodno od koncesionara pripremljeni i Upravi dostavljeni izvještaji i informacije, kao i dogovorene teme u pripremi sastanaka:
• Uslovi za obavljanje i realizacija lučkih usluga i ostalih djelatnosti (devetomjesečni presjek);
• Rezultati poslovanja (naturalni i finansijski) (Izvještaj o rezultatima poslovanja, za devet mjeseci 2016. godine, (minimum podrazumijevanog sadržaja: statistika pruženih usluga (analiza naturalnog i finansijskog obima, ostvareni/planirani rezultati u tekućoj u odnosu na isti period u 2015. godini), bilans uspjeha i bilans stanja, vlasnička struktura Kompanije, broj i struktura zaposlenih itd.);
• Ostvareni prihod od naknada za korišćenje lučke infrastrukture: (Izvještaj o ostvarenom prihodu, po osnovu naplate naknada za korišćenje lučke infrastrukture);
• Stanje infrastrukturnih objekata koje koristi Društvo i ulaganja u održavanje, rekonstrukciju i izgradnju: (Presjek, stanje lučkog područja i infrastrukturnih objekata u Državnoj svojini, datih na korišćenje Kompaniji, te pregled troškova i obim tekućeg i investicionog održavanja, planiranog za 2016. godinu;
• Red, sigurnost, bezbijednost i zaštita životne sredine na području Luke Kotor: Izvještaj o redu, sigurnosti, bezbijednosti i zaštiti životne sredine u luci i/ili pružanju lučkih usluga te, primjeni međunarodnih i domaćih sporazuma i standarda, koji se odnose na luke i lučke usluge.
Na kraju sastnaka formulisani su i uaglašeni konstatacije i zaključci u vezi sa svakom od razmotrenih tema, kasnije formalizovani protokolom koji su supotpisom verifikovali svi učesnici predmetnih sastanaka.