Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Јавни позив за учешће на јавном тендеру за додјелу концесије за пружање Лучке услуге – лучке пилотаже у луци Котор и пилотаже у Бококоторском заливу

Датум објаве: 24.11.2017 12:21 | Аутор: Лучка управа

Испис Штампај страницу


Број: 01-863

Котор, 22.11.2017.

 

У складу са одредбама Закона о лукама ( „Сл.лист ЦГ“, бр. 51/08, 40/11 и 27/13), Закона о концесијама („Сл. лист ЦГ“, бр. 08/09) Закључка Владе Црне, број 07-3404, од 10.11.2017.године, Министарство саобраћаја и поморства – Лучка управа оглашава

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за учешће на јавном тендеру (у даљем тексту „Тендер“) за додјелу концесије

за пружање Лучке услуге – лучке пилотаже у луци Котор и пилотаже у Бококоторском заливу

 

1)    Предмет концесије
 

Дјелатност лучке услуге – лучка пилотажа је  давање стручних савјета поморског пилота  заповједнику пловног објекта за вођење пловног објекта и сигурне пловидбе од спољне или унутрашње пилотске станице на улаз у Бококоторски залив до луке Котор или до акваторијума који лука Котор користи за потребе сидришта а препоручен је од Лучке капетаније Котор и то:  Сидриште бр. 1 (ипред Поморског факултета Котор); Сидриште бр. 2 (Увала Каменаровић); Сидриште бр. 3 (Увала Ораховац), и обратно.

 

Дјелатност лучке услуге – лучке пилотаже на подручју луке Котор И пилотаже пловног објекта у Бококоторском заливу је пилотажа пловног објекта у складу са чланом 35 став 3 Закона о сигурности поморске пловидбе (“Сл. Лист ЦГ”, бр. 62/13 и 47/15).

 

 

2)    Понуду на Тендеру може поднијети Учесник на Тендеру, ако испуњава следеће услове:

 

из члана 36 Закона о сигурности поморске пловидбе, гдје правно лице:

1) посједује регистрацију у Централном регистру привредних субјеката за обављање пилотаже;

2) има најмање један пилотски пловни објекат;

3) има најмање једну фиксну ВХФ радио- станицу;

4) има најмање четири запослена пилота са пилотском легитимацијом;

5) има најмање четири преносне ВХФ радио- станице;

6) има закључен уговор о осигурању од одговорности пилота за вријеме пилотаже пловним објектом у складу са чланом 42 Закона о сигурности поморске пловидбе; и

7) посједује одобрење Министарства саобрацаја И поморства за обављање лучке пилотаже.

 

Понуђач је у обавези да у својој понуди достави доказ да као правно лице има искуства у вршењу пилотске службе најмање 2 године у луци Котор, односно у Бококоторском заливу.

Понуда без достављеног доказа о искуству из става 2 ове тачке неће бити разматрана.

Потврда о осигурању

 

Концесионар мора да има важећу потврду осигурања.

У испуњавању услова из тачке 6, који се односи на закључен уговор о осигурању од одговорности пилота за вријеме пилотаже пловним објектом у складу са чланом 42 Закона о сигурности поморске пловидбе, концесионар је дужан да уз  закључени уговор о осигурању за брод запремине 142.714 БТ (највећи брод коме је пружена услуга пилотаже у протекле 3 године) достави И мишљење Агенције за надзор осигурања о релевантности приложеног Уговора о осигурању.

 

3)    Учесник на Тендеру мора поднијети писану понуду најкасније до 25.децембра 2017. године до 10:00 часова по локалном времену, лично или путем поште са јасном назнаком “Понуда – Не отварај” на следећој адреси:

Лучка управа

Пелузица 1, Муо

85 330 Котор, Црна Гора

 

4)    Приспјеле понуде се отварају 25. децембра 2017. године у 11:00 часова по локалном времену у просторијама Лучке управе.

 

 

5)    Поднесене понуде се могу повући уз писмени захтјев Понуђача упућен Комисији, најкасније (7) седам радних дана прије истека рока за подношење Понуде.

 

6)    Уз Понуду Понуђач је обавезан да достави Гаранцију за понуду у корист Министарства саобраћаја и поморства - Лучке управе у износу од 3000 ,00 еура (словима три хиљаде еура ). Гаранција за понуду мора бити издата у форми безусловне банкарске гаранције, плативе на први позив, издате од стране банке која има кредитни рејтинг најмање БББ према међународној рејтинг листи агенције Стандард анд Поор'с или Банке прихватљиве за Комисију (банке коју Тендерска комисија , према својој дискрецији, одобри на основу унапријед достављеног захтјева Учесника на Тендеру).

 

 

7)    Тендерска комисија овим путем позива заинтересована лица да поднесу писани захтјев за откуп Тендерске документације (у даљем тексту „Захтјев“), са јасном назнаком „Захтјев за откуп Тендерске документације“ Захтјеви се достављају Комисији, поштом, е-маилом или факсом.

 

8)    Након пријема захтјева, Комисија ће заинтересованим лицима доставити поштом, е-маилом или факсом, иструкције за плаћање накнаде за Тендерску документацију у износу од 300,00€ (сло.три стотине еура) (у даљем тексту: „Накнада за Тендерску документацију“). Накнада за Тендерску документацију мора бити уплаћена на рачун Лучке управе најкасније до 18.децембра 2017 године. Непосредно након пријема потврде о уплати Накнаде за Тендерску документацију, Комисија доставља Тендерску документацију Учесницима на Тендеру лично, поштом или е-маилом. У случају да Тендерску документацију Учесник на Тендеру преузима поштом или е-маилом, дужан је Комисији доставити писмену потврду о пријему.

 

9)    Комисија задржава право да измијени поједине одредбе овог Јавног позива, укључујући и одредбе којима су прописани одређени рокови.

 

10) За сва питања у вези са овим Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати наведене адресе:

 

Министарство саобраћаја и поморства                                 Предсједник Тендерске комисије

Директор Директората за поморски саобраћај                                    мр Владимир Стјепчевић   

Владан Радоњић                                                                                          Пелузица 1 Муо

Римски трг 46                                                                                 85 330 Котор, Црна Гора

81 000 Подгорица, Црна Гора                                            е-маил: луцкауправа@т-цом.ме                   

е-маил: владан.радоњиц@мсп.гов.ме                                                 тел: +382 32 325 414

тел: +382 20 482 192                                                                         фаx:  +382 32 325 406