Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
22.02.2017

Obavještenje: Počeli radovi na sanaciji vodovodne mreže na koncesionom području Luka Bar AD

Na osnovu preuzetih obaveza vezanih za eliminaciju gubitaka na vodovodnoj mreži Luke Bar, „Luka Bar“ AD je sprovela proceduru izbora izvođača radova na sanaciji djelova vodovodne mreže unutar svog koncesionog područja.
Lučka uprava

Aktuelnosti

30.08.2018.

JAVNI POZIV za učestvovanje na okruglom stolu

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Lučka uprava upućuje javni poziv građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, za učešće na Okruglom stolu o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Bar.

više...
08.08.2018.

Javni poziv za javnu raspravu o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za obavljanje pilotaže u luci Bar

U skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama (“Službeni list CG”, br. 8/09), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Lučka uprava daje na javnu raspravu Koncesioni akt za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Bar

više...
06.08.2018.

Rang lista ponuđača po Javnom pozivu za obavljanje lučke usluge - lučke pilotaže u luci Kotor i Bokokotorskom zalivu

Na osnovu čl. 27. i 30. stav 1. Zakona o koncesijama ("Sl.list CG" br. 08/09) i člana 13. Uredbe o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije ("Sl.list CG" br. 67/09) u ponovnom postupku, a postupajući po Rješenju Komisije za koncesije broj 01/34 od 05.07.2018. godine Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja koncesije za obavljanje lučke usluge, lučke pilotaže u luci Kotor i Bokokotorskom zalivu po Javnom pozivu broj 01-314 od 18.04.2018. godine sačinila je Rang listu ponuđača

Download više...
24.05.2018.

Izvještaj o sprovedenom postupku vrijednovanja ponuda - pilotaža

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o sprovedenom postupku vrijednovanja ponuda - pilotaža

Download više...
19.04.2018.

JAVNI POZIV Pilotaža

U skladu sa odredbama Zakona o lukama ( „Sl.list CG“, br. 51/08, 40/11 i 27/13), Zakona o koncesijama („Sl. list CG“, br. 08/09) i Zaključka Vlade Crne, broj 07-3404 od 10.11.2017.godine, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Lučka uprava oglašava JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu „Tender“) za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu

više...