Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
22.02.2017

Obavještenje: Počeli radovi na sanaciji vodovodne mreže na koncesionom području Luka Bar AD

Na osnovu preuzetih obaveza vezanih za eliminaciju gubitaka na vodovodnoj mreži Luke Bar, „Luka Bar“ AD je sprovela proceduru izbora izvođača radova na sanaciji djelova vodovodne mreže unutar svog koncesionog područja.28.12.2017.

Rang lista ponuđača za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu

Rang lista ponuđača  za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu

Na osnovu čl. 27 i 31 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.08/09) i člana 13 Uredbe o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije („Službeni list CG“, br.67/09), Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu, po Javnom pozivu br:01-863 od 22.11.2017. godine, utvrdila je Rang listu ponuđača za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu...Lučka uprava

Aktuelnosti

28.12.2017.

Rang lista ponuđača za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu

Na osnovu čl. 27 i 31 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.08/09) i člana 13 Uredbe o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije („Službeni list CG“, br.67/09), Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu, po Javnom pozivu br:01-863 od 22.11.2017. godine, utvrdila je Rang listu ponuđača za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu...

više...
24.11.2017.

Javni poziv PILOTAŽA

U skladu sa odredbama Zakona o lukama ( „Sl.list CG“, br. 51/08, 40/11 i 27/13), Zakona o koncesijama („Sl. list CG“, br. 08/09) Zaključka Vlade Crne, broj 07-3404, od 10.11.2017.godine, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Lučka uprava oglašava JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu „Tender“) za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu

više...
11.10.2017.

Koncesioni akt za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu

Javni poziv građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu.

više...
02.10.2017.

Održana obuka za menadžment bezbjednosti luka od strane Američke obalne straže

U periodu od 26.09 - 28.09.2017.godine u Tivtu je Američka obalna straža održala obuku za menadžment bezbjednosti luka na kojoj su prisustvovali predstavnici iz pomorskog sektora, Vojske CG, Agencije za zaštitu životne sredine, MUP-a CG i predstavnici Adriatic Marines-a. Ispred Lučke uprave navedenoj obuci je prisustvovao direktor, g-din Vladimir Stjepčević.

više...
27.09.2017.

Mediteranski dan obale

Mediteranski dan obale održao se u hotelu Regent u Tivtu dana 25. septembra 2017.godine.

više...